Roztańczone
Rodziny

wydarzenia odbywające się w

Poznaniu / → Warszawie ←

Ławice i kontenery

warsztaty z obszaru świadomości ciała dla nauczycielek i nauczycieli przedszkolnych

27 sierpnia 2023
10:00-18:30

wydarzenia, które już się odbyły

_na_linii_ruchu__

ruchowo-rysunkowe warsztaty
dla rodzin z dziećmi
w wieku 5-7 lat

2 kwietnia 2023
10:00

Razem

ciałko-przyjemne działania warsztatowe dla rodzin z dziećmi w wieku 5–7 lat

16 kwietnia 2023
g. 10:00 i g. 13:00

W ogonku

wiele radości z ogonowej kości dla rodzin z dziećmi w wieku od 3 lat

23 kwietnia 2023
10:00

Wespół w Zespół

ruchowo-dźwiękowe warsztaty międzypokoleniowe dla dzieci w wieku 4–6 lat i ich babć oraz dziadków

14 maja 2023
10:00