Hanna Bylka-Kanecka

Choreografka, badaczka, mama. Od 2018 roku opiekunka merytoryczna programu Roztańczone Rodziny – pierwszej inicjatywy w Polsce skupionej na rozwoju tańca współczesnego i choreografii eksperymentalnej dla rodzin, działającego nieprzerwanie od 2011 roku, nad którą opiekę producencką sprawuje Fundacja Performat. Projektowo blisko współpracuje z poznańskim Centrum Sztuki Dziecka, gdzie między innymi współkuratorowała wraz z Joanną Żygowską „Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni”. Od 2022 roku członkini zarządu Young Dance Network – a global network for exchange, działającej pod parasolem ASSITEJ International, gdzie wolontariacko pracuje na rzecz rozpowszechniania i wzmacniania tańca i choreografii dla młodej widowni, postrzegając je jako narzędzia społecznej zmiany. Publikowała między innymi w „Kulturze Współczesnej” i „Didaskaliach”. W pracy twórczej i badawczej interesują ją punkty styku psychoanalizy, praktyk somatycznych, posthumanizmu i badań nad dzieciństwem. Największą artystyczną inspirację czerpie z cielesnej obserwacji różnych kolorytów własnego macierzyństwa. Inicjatorka i współzałożycielka kolektywu Holobiont, tworzonego z choreografką Aleksandrą Bożek-Muszyńską i producentką kreatywną Karolina Wycisk. W 2023 roku, dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzyła pierwszą samodzielną pracę – interaktywne solo „Somatulki” kierowane do dzieci w przedszkolach.

www.hannabylkakanecka.com