Post count: 36
291__off_line_on_line__
1295_na_linii_ruchu__
1740BabyDisco
3257Cały las tańczy
3505Ciało. Obiekt.
74Ciałodźwiękoruchy
3238Co czuje ciało?
1266ContaKids
59Dobra więź
1286Domowe choreografie
62Kiwaki rodzinne
1283Kreatywne myślenie – w ruchu
2141Ławice i kontenery
71Leniuchowanie w ruchu
1280MAŁE/duże
3234Pas de Chat (Krok kota)
1292Piankowo
3544Przestrzenie śmiechu
1743Razem
3254Ruchowy Kosmos
325Skoczne słowa
288Skoczne słowa w sieci
3243Słodkie leniuchowanie
3231Tańce Turlańce
1289Taniec relacji
3248Taniec w pudełku
53To ciało mleko zbudowało
77To jest teraz
80To tylko słowa!
1791To tylko słowa!
13Turli turli hop hop
3251Uruchomić nieruchome
46Uszy, oczy, skóra
1297W ogonku
1749Wespół w Zespół
65Wyśnij swój świat
291,1295,1740,3257,3505,74,3238,1266,59,1286,62,1283,2141,71,1280,3234,1292,3544,1743,3254,325,288,3243,3231,1289,3248,53,77,80,1791,13,3251,46,1297,1749,65
Post count: 26
18Adalisa Menghini
1133Agata Drwięga
30Aleksandra Bożek-Muszyńska (kolektyw Holobiont)
29Alicja Czyczel
28Anna Nowicka
3434Anna Straczyńska
1269Anna Wańtuch
1271Antek Kurjata
3337Aurora Lubos
32Dana Chmielewska
1739Dominika Szala-Wentland
25Hanna Bylka-Kanecka (kolektyw Holobiont)
1274Iryna Zapolska i Nadiya Matsyuk
1134Jadwiga Grabowska
3339Karolina Mielczarek
3549Karolina Wensierska
3492Karolina Wycisk
3336Katarzyna Gilgenast
1276Katarzyna Ustowska-Gmerek
31Kolekttacz
687Kolektyw Holobiont
12Ksenia Opria
1275Maria Stokłosa
27Monika Kiwak
3338Monika Szpunar
26Theresa Diehl
18,1133,30,29,28,3434,1269,1271,3337,32,1739,25,1274,1134,3339,3549,3492,3336,1276,31,687,12,1275,27,3338,26