Media-Biblio-teka

Ciało-przyklejaki

propozycja ćwiczenia

Ćwiczenie inspirowane metodą ContaKids, która rozwija niewerbalną komunikację między rodzicem i dzieckiem oraz jest okazją do wspólnej, bezinteresownej zabawy i pogłębiania więzi emocjonalnych. Poprzez ćwiczenia służące rozwojowi motorycznemu, ta praktyka ośmiela dzieci i rodziców, tworząc egalitarną sytuację, w której każda osoba jest równa i ważna. „Ciało-przyklejaki” to pomysł na bliskie bycie z dzieckiem, doświadczenie cielesnej różnorodności i samopoznanie. Propozycji towarzyszy narracja używająca konkretnych, pobudzających wyobraźnię najmłodszych obrazów, co pomaga utrzymać uwagę i obudzić ciało do wspólnego tańca-przytulańca.