Cały las tańczy

Opowiadanie w ruchu
dla całej rodziny
dzieci w wieku 3–6 lat

Opowiadanie w ruchu dla dzieci i rodzin to twórcze działanie taneczne łączące tekst, taniec, pracę z uważnością, współdziałanie i współtworzenie międzypokoleniowe. Na podstawie własnoręcznie napisanych opowiadań, autorka-twórczyni zaprasza do odkrywania i rozwijania ruchu, który jest naturalny i twórczy, do poszukiwania podobieństw i wzajemnych relacji ruchowych pomiędzy człowiekiem i przyrodą, do rozwijania indywidualnej, pięknej i wyjątkowej ekspresji. Wybrane opowiadania pochodzą z serii opowiadań o lesie, ruchu i uważności, pt. „Cały las tańczy”. Treść i działanie taneczne ma na celu zainteresować dzieci lasem, gdzie siła wiatru, kierunek słońca, bieg wilka, ma swój kształt, ruch i rytm. „Za sprawą idei storytellingu, czyli tworzenia opowiadań pragnę zwrócić uwagę na to jak możemy jeszcze opowiadać. Jak mogą być czytane historie. Jak przekazywanie treści może stać się działaniem, twórczą aktywnością, taneczną historią. Podążając tym tropem, chciałabym zaproponować opowiadania, które są kreatywne, angażujące i taneczne dla całej rodziny.” Karolina Mielczarek

terminy

  • 3 grudnia 2023

    Instytut Kultury Miejskiej
    Kunszt Wodny
    Targ Rakowy 11, Gdańsk

prowadzenie