Roztańczone
Rodziny

Stawiając ciało w centrum programu, przyglądamy się jak funkcjonuje ono w roli mediatora wyobraźni. Jak “małe” i “duże” ciała mogą tańczyć razem? Co wnosi wspólna z dzieckiem zabawa na podłodze? Jak wyglądają nasze rodzinne choreografie? Jak wsłuchiwać się w sygnały ciała i dać im się prowadzić w życiu codziennym? Poznański program o 13 letniej tradycji, w 2023 roku odbywa się w Poznaniu, Warszawie i Gdańsku.

wydarzenia odbywające się w

wydarzenia, które już się odbyły

miękko-sprężyste warsztaty ruchowe
dla rodzin z dziećmi
w wieku 1,5-3 lat

2 kwietnia 2023

ruchowo-rysunkowe warsztaty
dla rodzin z dziećmi
w wieku 5-7 lat

2 kwietnia 2023

rodzinne działania warsztatowe inspirowane ruchem niemowląt
dla rodzin z dziećmi od 6 miesiąca do ok. 18 miesiąca życia
(dzieci, które jeszcze nie chodzą)

16 kwietnia 2023

wiele radości z ogonowej kości
dla rodzin z dziećmi
w wieku od 3 lat

14 maja 2023

warsztaty improwizacji ruchowo-poetyckiej
dla rodzin z dziećmi
w wieku 7–9/4-6 lat

21 maja 2023

rodzinne działania warsztatowe inspirowane ruchem niemowląt
dla rodzin z dziećmi od 6 miesiąca do ok. 18 miesiąca życia
(dzieci, które jeszcze nie chodzą)

10 września 2023

wiele radości z ogonowej kości
dla rodzin z dziećmi
w wieku od 3 lat

10 września 2023