Media-Biblio-teka

Media-Biblio-teka to baza materiałów o tańcu i choreografii dla dzieci i rodzin. Mamy nadzieję, że będą one inspiracją dla opiekunek/ów do rodzinnych zabaw w domu, profesjonalistek/ów do budowania ciekawych scenariuszy zajęć ruchowych, a także kuratorek/ów do włączania rodzinnych wydarzeń tanecznych w programowane projekty, a także wszystkich, którym bliski jest temat ruchowej i choreograficznej pracy z dziećmi. 

Sukcesywnie zamieszczane będą również teksty i adresy bibliograficzne ciekawych pozycji z zakresu tańca i choreografii dla dzieci i rodzin.

Zachęcamy do korzystania z materiałów Media-Biblio-teki.