Media-Biblio-teka

Czytanie dotykiem

propozycja ćwiczenia

Ćwiczenie, dzięki któremu możemy doświadczyć tego, w jaki sposób poprzez dotykanie czegoś z zamkniętymi oczami, przekładamy informację z bodźca dotykowego na umysłowy obraz, do którego możemy się później odwołać. Podczas jego wykonywania trenujemy propriocepcję, czyli zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała. Ćwiczenie można wykonywać w parze lub w innych konstelacjach.