Media-Biblio-teka

Czytanie dotykiem

propozycja ćwiczenia: Adalisa Menghini

Ćwiczenie, dzięki któremu możemy doświadczyć tego, w jaki sposób poprzez dotykanie czegoś z zamkniętymi oczami, przekładamy informację z bodźca dotykowego na umysłowy obraz, do którego możemy się później odwołać. Podczas jego wykonywania trenujemy propriocepcję, czyli zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała. Ćwiczenie można wykonywać w parze lub w innych konstelacjach.

Pomieszczenie jest regularnie wietrzone, w Teatrze jest możliwość umycia i dezynfekcji rąk. Prosimy o wzięcie ze sobą maseczek - będziemy prosić o ich założenie szczególnie w momentach, w których ruch nie pozwoli na utrzymanie wymaganego dystansu. Informacja o warunkach sanitarnych będzie uaktualniana na bieżąco.