O programie

Stawiając ciało w centrum programu Roztańczone Rodziny, od lat przyglądamy się wspólnie jak funkcjonuje ono w roli mediatora wyobraźni. Co przynosi rodzinie skupienie na aktywności ruchowej? Jak zmienia się (poszerza) relacja uczestniczek/-ów do samych siebie oraz bliskich im osób dzięki świadomej pracy z ciałem? Jak “małe” i “duże” ciała mogą tańczyć razem? Co wnosi wspólna z dzieckiem zabawa na podłodze? Jak możemy ruszać się razem i jednocześnie pozostać blisko własnych potrzeb? Jak wyglądają nasze rodzinne choreografie? Jak wsłuchiwać się w sygnały ciała i dać im się prowadzić w życiu codziennym?

Lista pytań jest długa i wciąż otwarta, a próba odpowiedzi oparta jest o przekonanie o ogromnym bogactwie dostępnym każdej/-mu z nas w postaci: oddechu, kontaktu z ziemią, intymnego rytmu organów i płynów, relacji ciała z przestrzenią i innymi ciałami – w ruchu. Obserwując go w sobie (i siebie w ruchu) oraz w konstelacjach rodzinnych (i społecznych) możemy mieć twórczy wgląd w ekscytującą i pełną wrażliwości warstwę rzeczywistości. Mamy przeświadczenie, że kontakt z nią jest cennym narzędziem w budowaniu zdrowia, sprawczości i satysfakcjonujących relacji ze sobą i światem.

Roztańczone Rodziny to pionierski na skalę Polski, poznański program edukacyjny z dziedziny tańca eksperymentalnego dla rodzin. Cechami wyróżniającymi projekt są interaktywna forma proponowanych aktywności, poszerzone postrzeganie tańca i choreografii – jako artystycznego i społecznego doświadczenia – oraz międzynarodowy charakter programu. Projekt pragnie również integrować środowiska akademickie, artystyczne i pedagogiczne, co pozwala przekładać wiedzę naukową na działalność artystyczną i odwrotnie – na rozwój wiedzy dzięki sztuce.

Program Roztańczone Rodziny jest wyraźnym gestem akcentującym ogromną wagę wczesnych doświadczeń artystycznych, które owocują otwartą i krytyczną postawą wobec sztuki, obudzeniem potrzeby codziennego uczestnictwa w kulturze, kreatywnością, wzrostem poszanowania różnorodności (międzypokoleniowej oraz cielesnej) każdego człowieka oraz umocnieniem więzi rodzinnych.

Program powstał w 2011 roku. Przez pierwsze 10 lat funkcjonował dzięki wsparciu Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, gdzie na zaproszenie kuratorki programu performatywnego, Joanny Leśnierowskiej opieką objęła go początkowo Alicja Morawska-Rubczak, później Sandra Lewandowska i finalnie obecna opiekunka merytoryczna. W 2021 roku, po dziesięciu latach istnienia, Roztańczone Rodziny zmieniły swoją siedzibę oraz administratora. Napełnieni pięknymi wspomnieniami wspólnych działań, pożegnałyśmy się z Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk i Studiem Słodownia +3 w Starym Browarze, historycznym miejscem na mapie polskiego tańca. Program przeszedł pod administracyjną opiekę Fundacji Performat i jej prezeski, Karoliny Wycisk. Na zaproszenie dyrektorów Macieja Nowaka i Marcina Kowalskiego, oraz przy wsparciu Miasta Poznań, edycje w latach 2021 i 2022 odbyły w Teatrze Polskim w Poznaniu. Zmiana ta przysłuża się poszerzeniu grupy odbiorców programu oraz stanowiła pretekst do pogłębiania dialogu między tańcem i teatrem. Rok 2023 jest pierwszym, w którym program odbywa się w większej ilości miejscowości. Dzięki gościnności dyrektorek Joanny Żygowskiej z Centrum Sztuki Dziecka (Poznań), Joanny Nawrockiej z Teatru Ochoty (Warszawa) oraz kierowniczki projektów Instytutu Kultury Miejskiej, Natalii Cyrzan (Gdańsk), będziemy mogły szerzej promować współczesny taniec i choreografię dla rodzin w Polsce. W przyszłych latach planujemy edycję w większej ilości miast tak, żeby taniec i choreografia dla rodzin była szerzej dostępna.

Mamy nadzieję, że poznańskie, warszawskie i gdańskie rodziny dadzą zaprosić się do tańca – jesteście Państwo przecież przecież najważniejszymi osobami na mapie naszych starań. Otwarte instytucje kultury są w naszym przekonaniu wspaniałym miejscem na działania eksperymentalne i dialogiczne, które bez Was, drogie uczestniczki i drodzy uczestnicy nie mają szansy zaistnieć.

Do zobaczenia w ruchu,

Hanna Bylka-Kanecka

opiekunka merytoryczna programu Roztańczone Rodziny

Więcej informacji na temat dotychczasowych edycji programu można znaleźć w publikacji

Ruchome dialogi
z okazji 10-lecia programu Roztańczone Rodziny
(Stary Browar Nowy Taniec dla dzieci)