O programie

Stawiając ciało w centrum programu Roztańczone Rodziny, od lat przyglądamy się wspólnie jak funkcjonuje ono w roli mediatora wyobraźni. Co przynosi rodzinie skupienie na aktywności ruchowej? Jak zmienia się (poszerza) relacja uczestniczek/-ów do samych siebie oraz bliskich im osób dzięki świadomej pracy z ciałem? Jak “małe” i “duże” ciała mogą tańczyć razem? Co wnosi wspólna z dzieckiem zabawa na podłodze? Jak możemy ruszać się razem i jednocześnie pozostać blisko własnych potrzeb? Jak wyglądają nasze rodzinne choreografie? Jak wsłuchiwać się w sygnały ciała i dać im się prowadzić w życiu codziennym?

Lista pytań jest długa i wciąż otwarta, a próba odpowiedzi oparta jest o przekonanie o ogromnym bogactwie dostępnym każdej/-mu z nas w postaci: oddechu, kontaktu z ziemią, intymnego rytmu organów i płynów, relacji ciała z przestrzenią i innymi ciałami – w ruchu. Obserwując go w sobie (i siebie w ruchu) oraz w konstelacjach rodzinnych (i społecznych) możemy mieć twórczy wgląd w ekscytującą i pełną wrażliwości warstwę rzeczywistości. Mamy przeświadczenie, że kontakt z nią jest cennym narzędziem w budowaniu zdrowia, sprawczości i satysfakcjonujących relacji ze sobą i światem.

Roztańczone Rodziny to pionierski na skalę Polski, poznański program edukacyjny z dziedziny tańca eksperymentalnego dla rodzin. Cechami wyróżniającymi projekt są interaktywna forma proponowanych aktywności, poszerzone postrzeganie tańca i choreografii – jako artystycznego i społecznego doświadczenia – oraz międzynarodowy charakter programu. Projekt pragnie również integrować środowiska akademickie, artystyczne i pedagogiczne, co pozwala przekładać wiedzę naukową na działalność artystyczną i odwrotnie – na rozwój wiedzy dzięki sztuce.

Program Roztańczone Rodziny jest wyraźnym gestem akcentującym ogromną wagę wczesnych doświadczeń artystycznych, które owocują otwartą i krytyczną postawą wobec sztuki, obudzeniem potrzeby codziennego uczestnictwa w kulturze, kreatywnością, wzrostem poszanowania różnorodności (międzypokoleniowej oraz cielesnej) każdego człowieka oraz umocnieniem więzi rodzinnych.

Tegoroczna edycja programu Roztańczone Rodziny, składać się będzie z:

serii 10 rodzinnych warsztatów tanecznych
w programie wydarzenia dla rodzin z dziećmi od 0 do 9 lat oraz warsztaty dla dziewczynek w wieku 9-11 lat. Wszystkie warsztaty prowadzone będą przez polskie i zagraniczne artystki i edukatorki doświadczone w ruchowej pracy z dziećmi i dorosłymi. Warsztaty, poprzez pracę z ruchem, głosem, wyobraźnią, obiektami są zaproszeniem do świata tańca i choreografii, oraz stwarzają okazję do pogłębiania więzi rodzinnych i samorozwoju w kontakcie ze sztuką.

prezentacji tanecznego spektaklu dla rodzin __off_line_on_line__ kolektywu Holobiont
spektakl, który grany był na scenach całego kraju, znów wraca do Poznania. Podczas wydarzenia zapraszamy rodziny do eksploracji ruchu i jego kolorowego śladu na wielkoformatowym papierze – przygotujcie się na dużą dawkę pasteli i wspólnego tańca!

Media-Biblio-teki – multimedialnej bazy materiałów
w ramach podsumowania tegorocznej edycji stworzymy bazę 10 inspirujących filmów, z których będzie można korzystać w trakcie rodzinnej zabawy, w domach, a także w kontekstach profesjonalnych, przy budowaniu scenariuszy zajęć dla dzieci i rodzin.

warsztatów dla krytyczek i krytyków Skoczne słowa
warsztaty będą okazją do budowania języka krytycznego przydatnego w kontekście mówienia i pisania o choreografii dla dzieci i rodzin. Warsztaty poprowadzą dwa duety doświadczonych krytyczek tańca i teatru dla dzieci.

3 spotkań on-line dla profesjonalistek i miłośników tańca dla dzieci Skoczne słowa w sieci
kontynuujemy rozpoczęte w marcu 2020 roku spotkania oddolnej grupy, które skupione są wokół tematyki tańca i choreografii dla dzieci. Rozmawiamy w swobodnej formule on-line i zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Tematy dyskusji ustalamy każdorazowo z całą grupą.

W tym roku, po dziesięciu latach istnienia, program Roztańczone Rodziny zmienia swoją siedzibę oraz administratora. Napełnieni pięknymi wspomnieniami wspólnych działań, żegnamy się z Art Stations Foundation (choć pozostaje ona partnerem projektu) i Studiem Słodownia +3 w Starym Browarze, historycznym miejscem na mapie polskiego tańca i, na zaproszenie dyrektorów Macieja Nowaka i Marcina Kowalskiego, oraz we współpracy z Fundacją Performat, energicznym krokiem wchodzimy do Teatru Polskiego w Poznaniu. Liczymy na to, że zmiana ta przysłuży się poszerzeniu grupy odbiorców programu oraz będzie pretekstem do jeszcze bardziej intensywnego i przede wszystkim głębszego dialogu między tańcem i teatrem.

Mamy nadzieję, że pójdziecie Państwo rodzinnie razem z nami, będąc przecież najważniejszymi osobami na mapie naszych starań. Teatr Polski w Poznaniu, jako najstarszy teatr instytucjonalny w Polsce, wydaje się odpowiednim miejscem na działania eksperymentalne i dialogiczne, które bez Was, drogie uczestniczki i drodzy uczestnicy nie mają szansy zaistnieć.

Do zobaczenia w Teatrze Polskim w Poznaniu,

Hanna Bylka-Kanecka

opiekunka merytoryczna programu Roztańczone Rodziny

Więcej informacji na temat dotychczasowych edycji programu można znaleźć w publikacji

Ruchome dialogi
z okazji 10-lecia programu Roztańczone Rodziny
(Stary Browar Nowy Taniec dla dzieci)

— tegoroczne prowadzące —