O programie

Stawiając ciało w centrum programu Roztańczone Rodziny, od lat przyglądamy się wspólnie jak funkcjonuje ono w roli mediatora wyobraźni. Co przynosi rodzinie skupienie na aktywności ruchowej? Jak zmienia się (poszerza) relacja uczestniczek_ów do samych siebie oraz bliskich im osób dzięki świadomej pracy z ciałem? Jak “małe” i “duże” ciała mogą tańczyć razem? Co wnosi wspólna z dzieckiem zabawa na podłodze? Jak możemy ruszać się razem i jednocześnie pozostać blisko własnych potrzeb? Jak wyglądają nasze rodzinne choreografie? Jak wsłuchiwać się w sygnały ciała i dać im się prowadzić w życiu codziennym?

Lista pytań jest długa i wciąż otwarta, a próba odpowiedzi oparta jest o przekonanie o ogromnym bogactwie dostępnym każdej_mu z nas w postaci: oddechu, kontaktu z ziemią, intymnego rytmu organów i płynów, relacji ciała z przestrzenią i innymi ciałami – w ruchu. Obserwując go w sobie (i siebie w ruchu) oraz w konstelacjach rodzinnych (i społecznych) możemy doświadczyć rzeczywistości w sposób bardziej twórczy i wrażliwy.  Świadome bycie w świecie pomaga utrzymać dobre zdrowie, buduje sprawczość i satysfakcjonujące relacje z tym, co nas otacza.

Roztańczone Rodziny to pionierski na skalę Polski, poznański program edukacyjny z dziedziny tańca eksperymentalnego dla rodzin. Cechami wyróżniającymi projekt są: jego interaktywna forma, postrzeganie tańca i choreografii jako artystycznego i społecznego doświadczenia oraz międzynarodowy charakter programu. Program Roztańczone Rodziny jest wyraźnym gestem akcentującym ogromną wagę wczesnych doświadczeń artystycznych, które owocują otwartą i krytyczną postawą wobec świata, kreatywnością, wzrostem poszanowania różnorodności (międzypokoleniowej oraz cielesnej) każdego człowieka oraz umocnieniem więzi rodzinnych.

Program powstał w 2011 roku. Przez pierwsze 10 lat funkcjonował dzięki wsparciu Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, gdzie na zaproszenie kuratorki programu performatywnego, Joanny Leśnierowskiej opieką objęła go początkowo Alicja Morawska-Rubczak, później Sandra Lewandowska i (od 2018 roku) finalnie obecna opiekunka merytoryczna, Hanna Bylka-Kanecka. W 2021 roku, po dziesięciu latach istnienia, Roztańczone Rodziny zmieniły swoją siedzibę oraz administratora. Napełnieni pięknymi wspomnieniami wspólnych działań, pożegnałyśmy się z Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk i Studiem Słodownia +3 w Starym Browarze, historycznym miejscem na mapie polskiego tańca. 

W 2021 roku program przeszedł pod administracyjną opiekę jego aktualnej producentki – Fundacji Performat i jej prezeski, Karoliny Wycisk. Edycje w latach 2020–2022 odbyły w Teatrze Polskim w Poznaniu, na zaproszenie dyrektorów Macieja Nowaka i Marcina Kowalskiego, oraz przy wsparciu Miasta Poznań. Zmiana ta przysłuża się poszerzeniu grupy odbiorców programu oraz stanowiła pretekst do pogłębiania dialogu między tańcem i teatrem. Od 2023 roku Roztańczone Rodziny organizowane są jednocześnie w kilku miejscach w Polsce.  Dzięki gościnności dyrektorek Joanny Żygowskiej z Centrum Sztuki Dziecka (Poznań), Joanny Nawrockiej z Teatru Ochoty (Warszawa) oraz kierowniczki projektów Instytutu Kultury Miejskiej, Natalii Cyrzan (Gdańsk), możemy szerzej promować współczesny taniec i choreografię dla rodzin w Polsce. 

W 2024 roku po raz pierwszy Roztańczone Rodziny odbędą się w Krakowskim Centrum Choreograficznym pod opieką Moniki Węgrzynowicz, oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku dzięki wsparciu dyrektora Włodzimierza Naumczyka. Otwarte instytucje kultury są w naszym przekonaniu wspaniałym miejscem na działania eksperymentalne i dialogiczne, dlatego cieszymy się na kolejne ośrodki na ogólnopolskiej mapie Roztańczonych Rodzin.

Mamy nadzieję, że wszystkie  rodziny dadzą zaprosić się do tańca – jesteście Państwo najważniejszymi osobami na mapie naszych starań, dla których od lat projektujemy nasz program z zaangażowaniem i wrażliwością. Czekamy na Was na międzypokoleniowych warsztatach, we wspólnym tańcu i odkrywaniu niesamowitych relacji z otaczającym nas światem.

Do zobaczenia w ruchu,

Hanna Bylka-Kanecka i Karolina Wycisk

opiekunka merytoryczna i producentka kreatywna programu Roztańczone Rodziny

Więcej informacji na temat dotychczasowych edycji programu można znaleźć w publikacji

Ruchome dialogi
z okazji 10-lecia programu Roztańczone Rodziny
(Stary Browar Nowy Taniec dla dzieci)