O programie

Stawiając ciało w centrum programu Roztańczone Rodziny, od lat przyglądamy się wspólnie jak funkcjonuje ono w roli mediatora wyobraźni. Co przynosi rodzinie skupienie na aktywności ruchowej? Jak zmienia się (poszerza) relacja uczestniczek/-ów do samych siebie oraz bliskich im osób dzięki świadomej pracy z ciałem? Jak “małe” i “duże” ciała mogą tańczyć razem? Co wnosi wspólna z dzieckiem zabawa na podłodze? Jak możemy ruszać się razem i jednocześnie pozostać blisko własnych potrzeb? Jak wyglądają nasze rodzinne choreografie? Jak wsłuchiwać się w sygnały ciała i dać im się prowadzić w życiu codziennym?

Lista pytań jest długa i wciąż otwarta, a próba odpowiedzi oparta jest o przekonanie o ogromnym bogactwie dostępnym każdej/-mu z nas w postaci: oddechu, kontaktu z ziemią, intymnego rytmu organów i płynów, relacji ciała z przestrzenią i innymi ciałami – w ruchu. Obserwując go w sobie (i siebie w ruchu) oraz w konstelacjach rodzinnych (i społecznych) możemy mieć twórczy wgląd w ekscytującą i pełną wrażliwości warstwę rzeczywistości. Mamy przeświadczenie, że kontakt z nią jest cennym narzędziem w budowaniu zdrowia, sprawczości i satysfakcjonujących relacji ze sobą i światem.

Roztańczone Rodziny to pionierski na skalę Polski, poznański program edukacyjny z dziedziny tańca eksperymentalnego dla rodzin. Cechami wyróżniającymi projekt są interaktywna forma proponowanych aktywności, poszerzone postrzeganie tańca i choreografii – jako artystycznego i społecznego doświadczenia – oraz międzynarodowy charakter programu. Projekt pragnie również integrować środowiska akademickie, artystyczne i pedagogiczne, co pozwala przekładać wiedzę naukową na działalność artystyczną i odwrotnie – na rozwój wiedzy dzięki sztuce.

Program Roztańczone Rodziny jest wyraźnym gestem akcentującym ogromną wagę wczesnych doświadczeń artystycznych, które owocują otwartą i krytyczną postawą wobec sztuki, obudzeniem potrzeby codziennego uczestnictwa w kulturze, kreatywnością, wzrostem poszanowania różnorodności (międzypokoleniowej oraz cielesnej) każdego człowieka oraz umocnieniem więzi rodzinnych.

Tegoroczna edycja programu Roztańczone Rodziny, składać się będzie z:

serii 10 rodzinnych warsztatów tanecznych
w programie wydarzenia dla rodzin z dziećmi od 1 do 11 lat. Wszystkie warsztaty prowadzone będą przez polskie i zagraniczne artystki i edukatorki doświadczone w ruchowej pracy z dziećmi i dorosłymi. Warsztaty są zaproszeniem do świata tańca i choreografii, oraz stwarzają okazję do pogłębiania więzi rodzinnych i samorozwoju w kontakcie ze sztuką. Warsztaty tegorocznej edycji będą tłumaczone na język ukraiński (pojawia się także nowa, ukraińskojęzyczna zakładka strony www). Mamy ogromną nadzieję, że pozwoli to na większą dostępność wartościowych wydarzeń kulturalnych dla rodzin ukraińskich, przebywających na stałe lub tymczasowo w Poznaniu.

Media-Biblio-teki – multimedialnej bazy materiałów
w ramach podsumowania tegorocznej edycji poszerzymy bazę o 5 nowych inspirujących filmów, z których będzie można korzystać w trakcie rodzinnej zabawy, w domach, a także w kontekstach profesjonalnych, przy budowaniu scenariuszy zajęć dla dzieci i rodzin.

W 2021 roku, po dziesięciu latach istnienia, program Roztańczone Rodziny zmienił swoją siedzibę oraz administratora. Napełnieni pięknymi wspomnieniami wspólnych działań, pożegnałyśmy się z Art Stations Foundation i Studiem Słodownia +3 w Starym Browarze, historycznym miejscem na mapie polskiego tańca i, na zaproszenie dyrektorów Macieja Nowaka i Marcina Kowalskiego, oraz we współpracy z Fundacją Performat, energicznym krokiem weszłyśmy do Teatru Polskiego w Poznaniu. Zmiana ta przysłuża się poszerzeniu grupy odbiorców programu oraz jest pretekstem do pogłębiania dialogu między tańcem i teatrem.

Mamy nadzieję, że poznańskie rodziny dadzą zaprosić się do tańca – jesteście Państwo przecież przecież najważniejszymi osobami na mapie naszych starań. Teatr Polski w Poznaniu, jako najstarszy teatr instytucjonalny w Polsce, jest odpowiednim miejscem na działania eksperymentalne i dialogiczne, które bez Was, drogie uczestniczki i drodzy uczestnicy nie mają szansy zaistnieć.

Do zobaczenia w Teatrze Polskim w Poznaniu,

Hanna Bylka-Kanecka

opiekunka merytoryczna programu Roztańczone Rodziny

Więcej informacji na temat dotychczasowych edycji programu można znaleźć w publikacji

Ruchome dialogi
z okazji 10-lecia programu Roztańczone Rodziny
(Stary Browar Nowy Taniec dla dzieci)

— w tym roku zajęcia poprowadzą —

— prowadzące z edycji 2021 —