Agata Drwięga

Agata Drwięga – absolwentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obecnie, pod kierunkiem prof. Dobrochny Ratajczakowej, kończy pracę nad rozprawą doktorską poświęconą dorobkowi artystycznemu Leokadii Serafinowicz. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z teatrem dla dzieci i teatrem lalek. Od 2014 związana z Teatrem Animacji w Poznaniu – obecnie jako specjalistka ds. edukacji, wcześniej także jako specjalistka ds. kontaktów z mediami. Współpracuje także z poznańskim Centrum Sztuki Dziecka. Autorka licznych recenzji, wywiadów, artykułów problematyzujących wybrane zagadnienia dotyczące teatru lalek i teatru dla dzieci oraz artykułów naukowych. Jej teksty były publikowane zarówno w mediach branżowych („Teatr”, „Teatr Lalek”, „Nietak-t” czy wortal e-teatr), codziennych („Głos Wielkopolski”), jak i czasopismach naukowych („Polonistyka. Innowacje”). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2018.