Media-Biblio-teka

Dotyk-dźwięk-ruch

“Dotyk-dźwięk-ruch” to ćwiczenie improwizacyjne dla dwóch osób. Jedna osoba zamyka oczy, druga daje jej dotyk. Osoba z zamkniętymi oczami najpierw skupia się wyłącznie na odczuciu dotyku, potem reaguje na niego dowolnym dźwiękiem i następnie do dźwięku dodaje także ruch. Ćwiczenie można rozwijać poprzez zabawę z tempem i intensywnością impulsów. Możne służyć także jako rozgrzewka do dalszej improwizacji zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi.