Media-Biblio-teka

Ruch/ głos/ wyobraźnia

propozycja ćwiczenia

Powyższe ćwiczenie oparte jest na pracy z książką (obrazkową lub tekstową). Wybieramy tę ulubioną (dziś) i w towarzystwie drugiej osoby lub w grupie zaczynamy czytać/ opowiadać dowolny jej fragment. Osoba słuchająca zamyka oczy i porusza się wtedy kiedy słyszy głos narratorki/a, a zatrzymuje gdy ta/ten robi pauzę, traktując usłyszane słowa jako muzyczne zalążki dla wyobraźni i ruchu. Zarówno ruszając się jak i czytając, pamiętajmy o tym, żeby szukać przyjemności w naszym działaniu. Potraktujmy ją jako drogowskaz i zobaczmy co dzięki niej pojawi się podczas wykonywania ćwiczenia.