Media-Biblio-teka

Ruch/ głos/ wyobraźnia

propozycja ćwiczenia: Monika Kiwak

Powyższe ćwiczenie oparte jest na pracy z książką (obrazkową lub tekstową). Wybieramy tę ulubioną (dziś) i w towarzystwie drugiej osoby lub w grupie zaczynamy czytać/ opowiadać dowolny jej fragment. Osoba słuchająca zamyka oczy i porusza się wtedy kiedy słyszy głos narratorki/a, a zatrzymuje gdy ta/ten robi pauzę, traktując usłyszane słowa jako muzyczne zalążki dla wyobraźni i ruchu. Zarówno ruszając się jak i czytając, pamiętajmy o tym, żeby szukać przyjemności w naszym działaniu. Potraktujmy ją jako drogowskaz i zobaczmy co dzięki niej pojawi się podczas wykonywania ćwiczenia.

Pomieszczenie jest regularnie wietrzone, w Teatrze jest możliwość umycia i dezynfekcji rąk. Prosimy o wzięcie ze sobą maseczek - będziemy prosić o ich założenie szczególnie w momentach, w których ruch nie pozwoli na utrzymanie wymaganego dystansu. Informacja o warunkach sanitarnych będzie uaktualniana na bieżąco.