Media-Biblio-teka

Poczuj siebie

propozycja ćwiczenia: KolektTacz

Seria ćwiczeń pomagająca poczuć swoją fizyczną obecność w konkretnej przestrzeni i w kontakcie z drugą osobą. Dzięki uważnej obecności mamy szansę na zauważenie i doświadczenie nowego wymiaru rzeczy i osób, które wyjadą nam się dobrze znane. Film prezentuje też propozycję ćwiczenia z użyciem obiektów sensorycznych Intibag (autorstwa Izabeli Chlewińskiej i Tomasza Bergmana), które artystki używają na co dzień w swojej praktyce ruchowej.

Pomieszczenie jest regularnie wietrzone, w Teatrze jest możliwość umycia i dezynfekcji rąk. Prosimy o wzięcie ze sobą maseczek - będziemy prosić o ich założenie szczególnie w momentach, w których ruch nie pozwoli na utrzymanie wymaganego dystansu. Informacja o warunkach sanitarnych będzie uaktualniana na bieżąco.